Chcete sa stať súčasťou hnutia Slow Food?

Môžete tak urobiť hneď niekoľkými spôsobmi:

  • Stať sa členom (podporovateľom) - ak máte 18 rokov a viac, hodnoty ako aj prístup hnutia Slow Food sú vám blízke a radi by ste sa stali jeho súčasťou, môžete uhradiť dobrovoľný príspevok TU a stať sa tak členom medzinárodnej organizácie Slow Food, ktorú celosvetovo podporuje asi milión aktivistov v 160 krajinách; váš príspevok prispeje, prostredníctvom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity, na podporu cca. 10 000 projektov na podporu biodiverzity v rôznych kútoch sveta; člen hnutia Slow Food dostáva osobnú členskú kartu, výročnú správu Slow Food v digitálnej forme (v anglickom alebo v talianskom jazyku), mesačný medzinárodný newsletter (od 2021 už aj mesačný newsletter nášho konvívia), s členskou kartou si môže uplatňovať zľavy na vstupnom na medzinárodné podujatia organizované hnutím Slow Food a na podujatia organizované našim konvíviom, ako aj zľavy na publikácie vydané vydavateľstvom Slow Food;
  • Nominovať pasažiera na ARCHU CHUTÍ a stať sa tak aktívnou súčasťou hnutia Slow Food; tisíckam produktov potravinového charakteru, tradičných špecialít, kultúrnych rastlín či úžitkových zvierat našej planéty hrozí vymiznutie a s tým aj zabudnutie ako ich dopestovať či vyrobiť remeselným spôsobom. Slow Food projekt ARCHA CHUTÍ je online katalóg, ktorý výrazne prispieva k zachovaniu biodiverzity. Cieľom projektu je katalogizovať ohrozené potraviny, hospodárske zvieratá a kultúrne rastliny a umožniť im stať sa súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Informácie k Arche Chutí ako aj nominačný formulár v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť na našej podstránke "Na stiahnutie";

  • Stať sa zodpovedným konzumentom, spomaľte svoje životné tempo a snažte sa rozmýšľať o tom aké potraviny a kde nakupujete, snažte sa prejsť od konzumentov na spolu-výrobcov, zaujímajte sa viac o lokálnych farmárom, miestne rodinné farmy, rybárov, rodinné manufaktúry; snažte sa o nich dozvedieť čo najviac, o tom ako hospodária, aké postupy pri výrobe používajú; zmení to váš pohľad na kvalitné potraviny a pomôže vám pochopiť, prečo sú pre nás dôležité;