my & naše projekty

Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme spájať farmárov a remeselných výrobcov potravín s ľuďmi, ktorým záleží na kvalite a sú ochotní akceptovať férovú cenu. 

Platforma "Náš TRH" 

V roku 2014 sme vypracovali pre Bratislavu, hlavné mesto SR, a následne pre  Alianciu Stará Tržnica, ktorá organizuje pravidelné sobotné trhy v bratislavskej Starej tržnici, Kódex potravinových trhov. Zámerom bolo vytvoriť jednotné pravidlá, ktoré by prispeli k posilneniu dôvery návštevníkov v kvalitu, čerstvosť a v pôvod ponúkaného tovaru ako i v trhy samotné. Pre samotných organizátorov trhov mali byť tieto pravidlá nápomocné pri výbere a následnej kontrole jednotlivých trhovníkov a tovarov, ktoré ponúkajú. V roku 2021 sme iniciovali vytvorenie komunikačnej platformy, Náš TRH, ktorá má organizátorom trhov, ktorí sa prihlásia ku Kódexu, umožniť zdielanie skúsenosti, informovanosť a hlavne inšpirovať ďalších, aby sa pridali. Momentálne sú, okrem sobotného Trh Piac Markt (Stará tržnica, Bratislava) členmi platformy Náš TRH trhy v Bátovciach a v Kravanoch nad Dunajom. Oba tieto trhy sú súčasťou medzinárodnej siete Slow Food Trhov Zeme (Slow Food Eart Makets).

DEGUSTORIUM - Festival remeselných potravín

Tradičná remeselná potravina tvorí súčasť našej kultúrnej identity a mala by byť súčasťou sviatočných i všedných dní. Roľníci, rodinné farmy, hospodáriace na pôde trvalo udržateľným spôsobom a remeselní výrobcovia musia byť podporovaní a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, chránený a zvýhodňovaný. Prišli sme preto s myšlienkou vytvoriť festival, ktorý sa na jeden deň stane autentickým miestom stretnutí, poznávania a spojí výrobcov kvalitných potravín a tých, ktorí akokoľvek s ich výrobou súvisia s konzumentmi, pre ktorých je kvalita dominujúcou prioritou. DEGUSTORIUM je skvelou príležitosťou na prezentáciu kvalitných produktov a výnimočných ľudí, ktorí sú súčasťou ich príbehov. Vytvára priestor na výmenu skúseností, ponúka inšpirácie. Súčasťou programu sú zaujímavé panelové diskusie na atraktívne témy, výnimoční rečníci, degustácie, prednášky, workshopy, varenie naživo a nechýbajú ani trh a pouličné jedlo. V roku 2024 sme sa po 4. ročníkoch (vrátane toho nultého, ktorý prebehol ešte ako Simply) v Bratislave, premiestnili na vidiek. 5. ročník festivalu sa konal poslednú májovú sobotu v areáli Dunajského korza v Kravanoch nad Dunajom (Región Podunajsko).

Potravinové a senzorické vzdelávanie

spoznávanie potravín všetkými zmyslami

Slow Food verí, že ak budeme chápať odkiaľ naše jedlo pochádza, ako bolo vyrobené a kým, budeme schopní skombinovať pôžitok so zodpovednosťou pri každodennom výbere potravín a uvedomiť si ich kultúrny a sociálny význam. Vzdelávacie projekty z dielne Slow Food sa líšia od ostatných už len tým, že sú postavené na myšlienke, že jedlo predstavuje pôžitok, kultúru a družnosť. Naše edukačné programy sú určené pre rôzne skupiny účastníkov: deti, dospelých, učiteľov, členov Slow Food, ale i pre bežnú verejnosť a tvoria pevnú súčasť Slow Food podujatí. Vzdelávanie môže prebiehať formou školských záhrad, riadených degustácií, senzorických workshopov, návštev na farmách alebo v manufaktúrach, medzigeneračnou výmenou skúseností, spoločných večerov s farmármi, či producentmi.

Archa Chutí 

cestuje po svete a zbiera produkty, ktoré sú súčasťou kultúry, histórie a tradícií našejplanéty

Tisíckam produktov potravinového charakteru, tradičných syrov, kultúrnych rastlín či úžitkových zvierat našej pla- néty hrozí vymiznutie a s tým aj zabudnutie ako ich dopestovať či vyrobiť remeselným spôsobom. Slow Food projekt Archa chutí je online katalóg na zachovanie biodiverzity, ktorý chráni takéto potraviny, hospodárske zvieratá a kultúrne rastliny v rámci celého sveta pred ich zabudnutím. Cieľom tohto projektu je ich katalogizovať a umožniť tak produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ďalším generáciám. 

Zo Slovenska zobrala na palubu zatiaľ 16 pasažierov (ich zoznam nájdete TU). Každý môže prispieť: niekedy musíme takéto produkty znovu objaviť, priniesť ich späť na stôl, niekedy sa o nich musíme porozprávať a podporiť výrobcov; v niektorých prípadoch – keď ide o voľne žijúce druhy, ktorým vážne hrozí vyhynutie – je lepšie ich jesť menej alebo vôbec nejesť, aby sa  chránili a podporilo sa ich rozmnožovanie. Viac o projekte ako aj o tom, ako môžete prispieť aj vy si prečítajte TU.

Táto webstránka je financovaná z prostriedkov LIFE programu EÚ. Za obsah je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.