Chceme vám pomôcť nájsť cestu k roľníkom a remeselným výrobcom, ktorých produkty v najväčšej možnej miere spĺňajú kritéria hnutia Slow Food pre dobré, čisté a férové potraviny. Základným predpokladom pri posudzovaní celého procesu je transparentnosť.

DOBRÉ: produkty, odporúčané hnutím Slow Food sú vyrobené z najkvalitnejších prírodných surovín, majú dostatočný čas na zrenie, počas ktorého získavajú svoju charakteristickú chuť.

 • produkty sú vyrobené remeselne, využívajúc tradičné metódy;
 • pri ich výrobe nie sú používané prídavné látky (zvýrazňovače chutí, koreninové extrakty, zahusťovadlá, arómy a pod.);
 • pri pekárenských výrobkoch sú neprípustné pekárské zmesi;
 • pri mäsových výrobkoch sa neschvaluje zrenie mäsa vo fólii, rýchle zrenie za pomoci regulátora kyslosti (GDL, alebo E575) a to aj pri výrobkoch z rýb;
 • pri syroch sa kladie dôraz na to, aby boli vyrábané z nepasterizovaného mlieka, neuznáva sa zrenie vo fólii, syry nemôžu byť vo vosku, pri výrobe sa nepoužíva enzým Lyzozým (E1105); neprípustné sú produkty ako trvanlivé mlieko, kondenzované, bezlaktózové mlieko;
 • pri výrobe piva nie sú prípustné chmeľové extrakty;
 • pri Slow Vínach je to o ich duši a príbehu, rešpekte k životnému prostrediu a k identite územia, základným predpokladom je vlastný vinohrad, hektárový výnos neprekračuje 75 hl/ha, vo vinohrade platia zásady ako v poľnohospodárstve (viď. zásady pre "čisté") - využívajú sa tradičné spôsoby ochrany vinohradov, uprednostňujú sa tradičné odrody a zberá sa ručne; 
 • produkty, ktorých súčasťou nie sú súroviny, ktoré slúžia prioritne technologickým účelom; vína sa vyrábajú s minimálnym technologickým zásahom bez prídavných látok;
 • produkty neobsahujúce chemicky/fyzikálne vyrobený cukor a sladidlá;
 • produkty, ktoré neobsahujú geneticky modifikované suroviny; 
ČISTÉ: za čistý produkt je považovaný ten, ktorého výroba a preprava prebiehajú trvalo udržateľným spôsobom (ekologicky), čo znamená, že žiadne prírodné zdroje (pôda, voda, vzduch) neboli trvalo porušené, ani znečistené. Produkty, odporúčané hnutím Slow Food sú vyrobené s rešpektom k prírode aj k zvieratám.
 
 • Slow Food kladie dôraz na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré je bez GMO a vylučuje používanie syntetických hnojív a pestícídov;
 • uprednostňuje roľníkov, ktorí pestujú aj pôvodné tradičné plodiny, chovajú tradičné plemená hospodárskych zvierat a prispievajú k zachovaniu rôznorodosti a identity územia, v ktorom žijú a hospodária; je pre nich dôležitá sezónnosť a regionalita produktov;
 • odporúča mäso z chovov, v ktorých sú zvieratá rešpektované, majú voľné výbehy, ideálne krmivo z vlastných zdrojov farmára a v ktorých chovatelia nepodávajú zvieratám hormóny a antibiotické podporné látky;
 • pokiaľ je to možné, vyžaduje šetrnú (bezstresovú) porážku zvierat;
FÉROVÉ: Férová výroba potravín fokusuje na sociálnu spravodlivosť, rešpekt voči pracovným silám v poľnohospodárstve a pri remeselnej výrobe potravín a na primeranú platbu. Je dôležité umožniť živobytie tým, ktorí vyrábajú potraviny remeselne vyrábajú, spracovávajú a odborne predávajú, aby ostala remeselná výroba úsilia hodnou a atraktívnou aj pre ďalšie generácie.

KRITÉRIÁ PRE REŠTAURAČNÉ ZARIADENIA

 • ponuka na jedálnom lístku reštauračného zariadenia, ktoré je odporúčané konvíviom Slow Food je sezónna a regionálna; 
 • zodpovedá aktuálnej ponuke potravín, pochádzajúcich od regionálnych farmárov a remeselných producentov potravín;
 • výrobné postupy vychádzajú z tradícií daného regiónu;
 • hotové jedlá, polotovary, konzervovaná zelenina a zvýrazňovače chutí sú v odporúčaných zariadeniach tabu;
 • každá jedna potravina je čerstvá, dozretá a plnej chuti;
 • nápojový lístok ponúka vo výraznom zastúpení prírodne čisté regionálne ovocné šťavy, mušty, regionálne vína (aj po pohári) a regionálne remeselné pivá a destiláty;
 • výborný servis;
 • príjemné prostredie (hygiena!);
 • prestieranie, jedálenský riad, poháre ...;
 • kompetentný a motivovaný personál;
 • férový pomer cena/kvalita;
 • horná hranica pre viacchodové regionálne menu je 35 EUR (bez nápojov);
 • každé jedlo je možné dostať aj v detskej porcii;

 

 

© 2012 - 2017 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode