Pridajte sa k nám

KONVÍVIÁ Slow Food


Konvívium je skupina, organizovaná členmi Slow Food, teda osobami, ktoré poukazujú ročný podporný príspevok na Slow Food a aktívne sa zúčastňujú na spoločenskom živote. Konvívium sa vzťahuje na určité územie, ku ktorému ho viažu isté povinnosti. Neohraničuje sa na jeden cieľ, je povinné prijať za člena Slow Food každého občana, ktorý prejaví záujem. Konvívium reprezentuje Slow Food pred inštitúciami, autoritami v území a inými organizáciami. 
Na Slovensku sú momentálne aktívne dve konvíviá: Slow Food PressburgSlow Food Tatry
Slow Food Banská Bystrica je v režime stand-by.

KOMUNITY Slow Food

Klimatické zmeny a dramatické straty v oblasti biodiverzity predstavujú tiesnivú situáciu, ktorá ohrozuje našu planétu a ľudstvo ako také. Vyžaduje zmenu v našom správaní. A potraviny sú podstatnou časťou výziev, ktorým budeme musieť všetci čeliť. Slow Food sa už za tieto problémy zasadzuje, avšak sieť hnutia musí prevziať ešte silnejšiu rolu. Slow Food sa preto, vzhľadom na komplexnú situáciu v tomto historickom momente, rozhodol vyskúšať flexibilnejšie formy organizovania sa: komunity.

Komunity sa zakladajú na lokálnej úrovni, na ktorej už existujú konvíviá a stávajú sa súčasťou siete. Dialóg, spolupráca a diskusie sú pridanými hodnotami siete Slow Food. Miestne skupiny (ako konvíviá a komunity) spolupracujú a existujú paralelne, aby dosahovali ciele Slow Food. Výmena skúseností, úspešných metód a myšlienok sú základom dialógu medzi "uzlíkmi" siete.

Komunitu tvorí minimálne 10 osôb, z ktorých 1 sa stáva hovorcom komunity a 5 z nich koordinátormi. Komunita si stanoví špeciálny cieľ (napr. získať rešpekt pre nejaký produkt a zabezpečiť mu ochranu), a vymedzia si územie, v ktorom budú aktívny (napr. údolie, oblasť, v ktorej sa daný produkt vyrába) a dajú si názov, ktorý ich charakterizuje (alebo nesie v sebe napr. názov toho produktu, či územia, v ktorom sú aktívni).

Ak vás téma KOMUNÍT oslovila a vedeli by ste si predstaviť takúto komunitu založiť a pridať sa tak k hnutiu Slow Food, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám poradíme ako postupovať a čo všetko to obnáša. Píšte na petra@slowfood-pressburg.sk 

slow MAPA 2021

zviditeľní roľníkov, rodinné farmy a manufaktúry, reštaurácie, bistrá, kaviarne, bary, ale aj ubytovacie zariadenia, ktorým záleží na kvalite, vyrábajú a poskytujú služby udržateľným spôsobom, v súlade s princípmi hnutia Slow Food.