Slow Food Pressburg

Naše poslanie

Už desať rokov nás spája radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu. Sme súčasťou silného globálneho hnutia ktoré sa zasadzuje za ochranu biodiverzity v rôznych kútoch sveta, za zlepšenie povedomia o systéme, ktorý riadi potravinovú produkciu, za zachovanie kulinárskeho dedičstva a tradícií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity malých i veľkých národov na piatich kontinentoch. 

Kvalitné potraviny sú pre nás hodnotovou prioritou a tvoria súčasť našich dní. Našimi aktivitami sa snažíme spájať remeselných producentov potravín s tými, ktorým záleží na tom, čo jedia a sú ochotní kvalitu férovo ohodnotiť. 

Štruktúra hnutia Slow Food

Medzinárodná

Centrála medzinárodnej organizácie sa nachádza v severnom Taliansku, v mestečku Bra. južne od Turína (región Piemont), kde sa v 80-tych rokoch minulého storočia začala písať jej história.  Organizácia je koordinovaná medzinárodnou radou a riadená výkonným výborom. Prezidentom medzinárodnej organizácie je jeho charizmatický zakladateľ, novinár a gastronóm, rodák z Piemontu, Carlo Petrini.                             

                                                            Národná

Niektoré krajiny, ktoré stáli už pri zrode hnutia, majú dnes národné štruktúry (Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko, USA, Japonsko, Veľká Británia). Majú autonómiu v rozhodovaní, ale dodržiavajú zásady medzinárodného hnutia. Koordinujú Slow Food aktivity, podporujú komunity, organizujú podujatia a sú referenčným bodom pre členov a podporovateľov v rámci ich krajiny.

Lokálna

Na lokálnej úrovni je celosvetovo aktívnych 1500 miestnych združení, tzv. konvívii, a približne 2400 potravinových komunít. Miestne združenia môžu mať právnu subjektivitu, tak ako Slow Food Pressburg, ktoré je občianskych združením alebo fungujú ako neformálne združenia, na dobrovoľnej báze. Za posledný rok k ním pribúda nová forma združovania sa na miestnej úrovni a ňou sú Slow Food komunity.

S cieľom realizácie a podpory projektov a vlastných ambícii medzinárodná organizácia Slow Food založila tieto dôležité subjekty:  

Chcete sa pripojiť k hnutiu Slow Food?

môžete tak urobiť hneď niekoľkými spôsobmi

  • Stať sa členom (podporovateľom) - ak máte 18 rokov a viac, hodnoty ako aj prístup hnutia Slow Food sú vám blízke a radi by ste sa stali jeho súčasťou, môžete uhradiť dobrovoľný príspevok TU a stať sa tak členom medzinárodnej organizácie Slow Food, ktorú celosvetovo podporuje asi milión aktivistov v 160 krajinách; váš príspevok prispeje, prostredníctvom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity, na podporu cca. 10 000 projektov na podporu biodiverzity v rôznych kútoch sveta; člen hnutia Slow Food dostáva osobnú členskú kartu, výročnú správu Slow Food v digitálnej forme (v anglickom alebo v talianskom jazyku), mesačný medzinárodný newsletter (od 2021 už aj mesačný newsletter nášho konvívia), s členskou kartou si môže uplatňovať zľavy na vstupnom na medzinárodné podujatia organizované hnutím Slow Food a na podujatia organizované našim konvíviom, ako aj zľavy na publikácie vydané vydavateľstvom Slow Food; 

  • Nominovať pasažiera na ARCHU CHUTÍ a stať sa tak aktívnou súčasťou hnutia Slow Food;   tisíckam produktov potravinového charakteru, tradičných špecialít, kultúrnych rastlín či úžitkových zvierat našej planéty hrozí vymiznutie a s tým aj zabudnutie ako ich dopestovať či vyrobiť remeselným spôsobom. Slow Food projekt ARCHA CHUTÍ je online katalóg, ktorý výrazne prispieva k zachovaniu biodiverzity. Cieľom projektu je katalogizovať ohrozené potraviny, hospodárske zvieratá a kultúrne rastliny a umožniť im stať sa súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.  Informácie k Arche Chutí ako aj nominačný formulár v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť na našej podstránke "Na stiahnutie";

  • Stať sa zodpovedným konzumentom, spomaľte svoje životné tempo a snažte sa rozmýšľať o tom aké potraviny a kde nakupujete, snažte sa prejsť od konzumentov na spolu-výrobcov, zaujímajte sa viac o lokálnych farmárom, miestne rodinné farmy, rybárov, rodinné manufaktúry; snažte sa o nich dozvedieť čo najviac, o tom ako hospodária, aké postupy pri výrobe používajú; zmení to váš pohľad na kvalitné potraviny a pomôže vám pochopiť, prečo sú pre nás dôležité; 


Táto webstránka je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah  je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.