Slow Food Pressburg

                         Naše poslanie

Už desať rokov nás spája radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu. Sme súčasťou silného globálneho hnutia ktoré sa zasadzuje za ochranu biodiverzity v rôznych kútoch sveta, za zlepšenie povedomia o systéme, ktorý riadi potravinovú produkciu, za zachovanie kulinárskeho dedičstva a tradícií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity malých i veľkých národov na piatich kontinentoch. 

Kvalitné potraviny sú pre nás hodnotovou prioritou a tvoria súčasť našich dní. Našimi aktivitami sa snažíme spájať remeselných producentov potravín s tými, ktorým záleží na tom, čo jedia a sú ochotní kvalitu férovo ohodnotiť. 

              Štruktúra hnutia Slow Food

Medzinárodná

Centrála medzinárodnej organizácie sa nachádza v severnom Taliansku, v mestečku Bra. južne od Turína (región Piemont), kde sa v 80-tych rokoch minulého storočia začala písať jej história.  Organizácia je koordinovaná medzinárodnou radou a riadená výkonným výborom. Prezidentom medzinárodnej organizácie je jeho charizmatický zakladateľ, novinár a gastronóm, rodák z Piemontu, Carlo Petrini.                             

                                                     Národná

Niektoré krajiny, ktoré stáli už pri zrode hnutia, majú dnes národné štruktúry (Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko, USA, Japonsko, Veľká Británia). Majú autonómiu v rozhodovaní, ale dodržiavajú zásady medzinárodného hnutia. Koordinujú Slow Food aktivity, podporujú komunity, organizujú podujatia a sú referenčným bodom pre členov a podporovateľov v rámci ich krajiny.

Lokálna

Na lokálnej úrovni je celosvetovo aktívnych 1500 miestnych združení, tzv. konvívii, a približne 2400 potravinových komunít. Miestne združenia môžu mať právnu subjektivitu, tak ako Slow Food Pressburg, ktoré je občianskych združením alebo fungujú ako neformálne združenia, na dobrovoľnej báze. Za posledný rok k ním pribúda nová forma združovania sa na miestnej úrovni a ňou sú Slow Food komunity.

S cieľom realizácie a podpory projektov a vlastných ambícii medzinárodná organizácia Slow Food založila tieto dôležité subjekty:  

Táto webstránka je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah  je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.