Vitajte na stránkach Slow Food Pressburg :-)

Slow Food je globálnym hnutím, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať drobným roľníkom a remeselným výrobcom potravín. Svojim prístupom a prostredníctvom miestnych združení sa snaží zachovávať a chrániť kultúrne dedičstvo, tradície a biodiverzitu. Hnutie Slow Food sa sformovalo v 80-tych rokoch minulého storočia v Taliansku ako reakcia na šíriacu sa globalizáciu, na stravovanie v štýle fast food a neustále sa zrýchľujúce životné tempo, ktoré významne prispievalo k postupnému vytrácaniu miestnych kulinárskych tradícií a záujmu ľudí o to, čo jedia a odkiaľ to prichádza. Naše miestne združenie Slow Food Pressburg má tu česť byť už sedem rokov jeho súčasťou.

STANOVISKO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AUTENTISTA SLOVAKIA A SPOLKU NATURÁLNYCH A REMESELNÝCH VINÁROV SLOVENSKA

2.12.2019

Snaha o zničenie malých a stredne veľkých rodinných fariem pokračuje a aktuálne sú na rade vinári a vinohradníci. Zásadný problém s nekontrolovaným dovozom lacných muštov a vín deklarovaných ako “slovenských” sa nerieši a štátna správa maskuje svoju nečinnosť šikanou rodinných vinárstiev.

Autentista Slovakia je spoločenstvo vinárov hospodáriacich podľa pravidiel Charty Autentistov: výroba vína výlučne z hrozna z vlastných vinohradov obhospodarovaných ekologicky, spontánne kvasenie, minimum zásahov bez pridania chemických a iných aditív, úplná transparentnosť výrobného procesu. Našou filozofiou je odklon od moderných technologických postupov a návrat k tradičnej výrobe, ktorá je podľa nás jediná schopná v dnešnom svete konvenčného poľnohospodárstva priniesť originálny produkt verný miestu, v ktorom vznikol. To je aj snaha Európskej únie, ktorá umožňuje slobodnú vinársku tvorbu, aby podporila originálne lokálne produkty zvyšujúce konkurenčný potenciál pre vína zo starého sveta.

Na Slovensku počúvame zo strany štátu proklamácie o tom, aká veľká je podpora malých, stredných a mladých farmárov. Tiež počúvame o potrebe trvalo udržateľného rozvoja, ale reálne kroky štátnych orgánov smerujú proti farmárom, ktorí hospodária v súlade s týmto trendom.

My, slovenskí naturálni a remeselní vinári sme sa ocitli v existenčnom ohrození. Vína, ktoré sa zo Slovenska úspešne exportujú do celého sveta pre svoju kvalitu a jedinečnosť, sťahujú štátne orgány na Slovensku z trhu. Konkrétne slovenské Rizlingy z ročníka 2016 a 2017, ktoré sa predávajú na troch kontinentoch v špičkových reštauráciách a získali ocenenia Gold a Premium Gold na relevantnej medzinárodnej súťaži Prague Wine Trophy zo Slobodného vinárstva, oceneného dva roky po sebe titulom 5 hviezd, boli na Slovensku pred dvoma týždňami stiahnuté z trhu. Tento problém sa týka celej skupiny slovenských naturálnych a remeselných vinárstiev. Slovenské štátne orgány nám napríklad odmietajú vydávať exportné certifikáty do tretích krajín len na základe vzhľadu vína. Znemožňujú tým export naturálneho vína - jednej z najreprezentatívnejších potravín štátu, kazia reputáciu Slovenska, ktorú sme vďaka tradičným výrobným postupom dlhé roky budovali.

Naturálne a remeselné vína dnes už vo svete predstavujú relevantnú kvalitatívnu kategóriu a záujem o tieto vína narastá medzi vinárskymi odborníkmi ale i konzumentami. Vzhľadom na zničujúci vplyv konvenčného poľnohospodártsva na životné prostredie a zdravie ľudí je takýto posun v rozmýšľaní ľudí pochopiteľný. Slovenské naturálne vína nájdete dnes v mnohých zahraničných top reštauráciách, ktoré sa pýšia michelinskými hviezdami, vo vínnych baroch v New Yorku, Londýne či Tokyu a Slovensko sa vďaka nim objavilo vo viacerých medzinárodných vinárskych publikáciách.

Slovenská a európska legislatíva výrobu naturálnych vín nevylučuje. Vína uvádzame na trh ako tzv. vína „bez zemepisného označenia“, ktoré formálne predstavujú v kvalitatívnej hierarchii najnižšiu úroveň. Preto nepodliehajú certifikácii, ktorá okrem iného zahŕňa aj senzorické hodnotenie. Naše vína nie sú chybné, falšované ani zdraviu škodlivé. Každé víno má chemickú analýzu z akreditovaného laboratória. Naturálne vína obsahujú minimum oxidu siričitého a sú preto zámerne naflašované s jemnými kvasničnými kalmi, ktoré im zabezpečujú stabilitu a chránia ich pred oxidáciou. Slovenské štátne úrady im práve toto vytýkajú. S takýmto prístupom štátu sa vinári a vinohradníci v kultúrnych členských krajinách Európskej únie nestretávajú. 

Na kvalite vína záleží predovšetkým nám - jeho výrobcom. Preto aj vo svete naturálnych vín aktívne fungujú samosprávne vinohradnícke a vinárske organizácie, ktoré stanovujú prísne pravidlá pre obhospodarovanie vinohradu a výrobu naturálnych vín a ich dodržiavanie kontrolujú. Na Slovensku je takýmto spolkom Autentista Slovakia a jeho Charta Autentistov.

Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska týmto žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva SR o usmernenie príslušných kontrolných orgánov, aby svojvoľne neoznačovali naturálne vína za nevyhovujúce. Ďalej žiadame, aby Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci aktuálnej novelizácie vyhlášky č. 350/2009 Z.z., ktorá vykonáva Zákon č. 313/2009 Z.z., nesprísňovalo pravidlá pre uvádzanie vín bez zemepisného označenia na trh, tak ako to v pripomienkovom konaní navrhuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pretože je to v rozpore s platným zákonom a pravidlami Európskej únie. Takto sprísnené pravidlá zvýhodňujú priemyselnú veľkovýrobu vína a narúšajú tým spravodlivú hospodársku súťaž. Môže dôjsť k štátnej šikane a totálnej likvidácii celej našej skupiny vinárov a vinohradníkov na Slovensku.

Každé víno uvádzané na trh musí byť zdravotne nezávadné, to je samozrejmé. Ale či je kvalitné a chutné musí posúdiť konzument sám.

Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska

Posledný Náš TRH v tomto roku bude výnimočný. Spoločne na ňom oslávime Deň Matky Zeme (Terra Madre Day), ktorý slávi  Slow Food začiatkom decembra po celom svete. Tento rok bude táto oslava väčšia ako obvykle, pretože medzinárodné hnutie Slow Food slávi 30 rokov svojej existencie. A okrem toho sa všetci spoločne naladíme na nadchádzajúce vianočné obdobie! Už teraz pre Vás pripravujeme spolu s tímom Schaubmarovho Mlyna bohatý program pre malých i veľkých.

PROGRAM
11.00 – 18.00 TRH remeselných potravín a lokálnych produktov (mak a makové výrobky, med a medové výrobky, kozí syr víno, klobásky, údené, džemy, hríby...) 

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY MLYNA 11.00, 13.00, 16.00 hod.

PROGRAM PRE RODINY S DEŤMI

11.00 – 12.00, 14.00 - 15.00 Pozdrav z divočiny! - Tvorivý workshop pre rodiny s deťmi priamo vo výstave Do divočiny. Výtvormi budete môcť pozdraviť deti, ktoré tieto Vianoce nebudú môcť stráviť doma alebo ich poslať niekomu, koho máte radi. Nezabudnite sa rodičov spýtať na adresu!

15.00 – 17.00 Pečieme spolu – Dôchodkyne z miestneho klubu v Cajle sa s nami podelia o svoje recepty a pomôžu nám napiecť linecké pečivo a voňavé medovníky rôznych tvarov. Ak máte doma formičku, o ktorej si myslíte, že by nemala na našom pečení chýbať, určite si ju šupnite do vrecka:))

DISKUSIE
12.00 – 13.00 O radostiach, snoch a trošku aj o boliestkach našich rodinných fariem - Prečo má poctivé hospodárstvo stále väčší zmysel. Diskusiu moderuje Petra Molnárová, ktorá vedie miestne združenie medzinárodného hnutia Slow Food.
14.00 – 15.30 Sprievodca tradičným Štedrým dňom a večerom – prednáška etnologičky Kataríny Nádaskej o zvykoch a tradíciách z ktorých vychádzame v rôznych podobách dodnes.

VINŠE
16.00 -17.00 Vianočné vinše – Ľudová hudba VIESKA z Vištuku príde zahrať a zaspievať ľudové koledy a duchovné piesne.
---
Predajcovia na trhu:
1. Ľuboš Miškovský, Michalov Dvor, Pezinok,
2. Medári Javorkovci, Viničné;
3. Rodinná manufaktúra FantastiCo Jána Šimúnka, Bratislava;
4. Roidnná manufaktúra Lovely Food Ľubky Kochanovej, Bratislava;
5. Rodinné vinohradníctvo a vinárstvo Čavojský, Pezinok;
6. Gastro farma Róberta Góru zo Salky;
7. Rodinná farma Bálinta Péma, Patince;
8. Farma Marek Halfar, Hrušov;
9. Rodinné vinohradníctvo a vinárstvo Michal Bažalík, Svätý Jur;
10. Mikletičová - prírodná kozmetika, Pezinok;
11. Svetlana Coleman - vianočné aranžmány z prírodných materiálov vlastnej výroby (adventné vence), Pezinok

TEŠÍME SA NA VÁS V SOBOTU NA SCHAUBMAROVOM MLYNE OD 11:00 DO 18:00 :-)!

22. október 2019, Stará tržnica, Bratislava

Tradičná remeselná potravina tvorí súčasť našej kultúrnej identity. Mala by byť preto neodmysliteľnou súčasťou našich všedných i sviatočných dní v domácich jedálničkoch, v ponuke zariadení spoločného stravovania naprieč celým spektrom, mali by sme na nej stavať produkty vidieckeho cestovného ruchu a bez najmenšieho zaváhania by mala byť našou pýchou a súčasťou oficiálnej prezentácie Slovenska doma i v zahraničí. Roľníci, rodinné farmy a remeselní výrobcovia by mali byť podporovaní štátom a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, by mal byť chránený a zvýhodňovaný. 

Chceme, aby sa remeselné potraviny stali spoločenskou témou, aby sme sa začali o ne a o tých, ktorí stoja za ich výrobou alebo im pridávajú na hodnote, viacej zaujímať a zdieľať ich príbehy. Žijeme dobu, ktorá im nie je naklonená, my však chceme ukázať, že to ide aj napriek legislatívnemu hendikepu, napriek tomu, že kvalitné remeselné potraviny nepatria k mainstreamovým témam. Ich príbehy stoja za to a ich produkty sú jedinečné. Zaslúžia si formát, v rámci ktorého si ich budete môcť vychutnať naplno a to doslovne. 

Prinášame preto prvú ochutnávkovú konferenciu, na ktorú sme pozvali roľníkov, vinohradníkov a vinárov, remeselných výrobcov, šéfkuchárov, odborníkov na kulinárnu kultúru, výživových poradcov, environmentalistov, expertov na marketing a ľudí z praxe, ktorej dôležitou súčasťou je remeselná potravina a jej trvalo udržateľný spôsob výroby, aby s nami zdieľali svoje príbehy, priblížili nám ich výnimočné produkty, inšpirovali nás a čo je najdôležitejšie: aby nám ukázali, že to má zmysel!

členovia združenia Slow Food Pressburg

© 2012 - 2019 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode