Slow Food

je medzinárodné hnutie, podporované miliónom ľudí vo viac ako 160 krajinách sveta. Angažuje sa v ochrane kultúry a miestnych kulinárskych tradícii s cieľom znovuoživenia záujmu o pôvod a chute jedál, ktoré prinášame na stôl. Snaží sa o zvýšenie povedomia o tom, ako naše potravinové správanie ovplyvňuje výrobné procesy a v dôsledku aj naše ekosystémy. Zasadzuje sa za právo na dobré jedlo pre všetkých a vyzýva k zodpovednosti za naše dedičstvo, za záchranu biodiverzity, kultúry a poznania.

DOBRÉ

jedlo pozostáva z čerstvých surovín najvyššej kvality, lokálnych, a sezónnych, dobre chutí a prospieva nášmu zdraviu

ČISTÉ

je preto, lebo bolo pestované alebo vyrábané udržateľným spôsobom, rešpektujúc životné prostredie, zvieratá a miestne komunity.

FÉROVÉ

primerané ohodnotenie remeselnej produkcie a férové podmienky pre všetkých: pre farmárov, výrobcov aj spotrebiteľa.

Témy hnutia Slow Food

Webstránka je financovaná z prostriedkov LIFE programu EÚ. Za obsah je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.