Slow Food

je medzinárodným hnutím, ktoré má 1 milión podporovateľov, eviduje na celom svete viac ako 100.000 členov, dobrovoľníkov a podporovateľov v 150 krajinách, 1500 lokálnych združení, tzv. konvívií a sieť, ktorú tvorí 2000 komunít produkujúcich potraviny trvaloudržateľným spôsobom, kladúc dôraz na kvalitu. Hnutie Slow Food bolo založené v roku 1986 v Taliansku, enogastronómom a novinárom Carlom Petrinim ak o reakcia na šíriacu sa globalizáciustravovanie v štýle fast-food a zrýchľujúce sa životné tempo, strácajúce sa miestne gastronomické tradície a absentujúci záujem ľudí o to, čo jedia, odkiaľ jedlo prichádza a ako jeho konzumácia ovplyvňuje svet okolo nás. Slow Food® vytvára sieť ľudí, ktorí spájajú radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu.

Nadácia Slow Food na ochranu biodiverzity  (založená vo Florencii v roku 2003 aj vďaka podpore toskánskych regionálnych štruktúr) je aktívna vo viac ako 50 krajinách sveta a do jej projektov je zapojených viac ako 10.000 malých producentov. Projekty nadácie Prezídia Slow Food - podpora udržateľnej produkcie potravín; Archa Chutí- po celom svete vyhľadáva a katalogizuje tradičné produkty, ktorých existencia je ohrozená; Trhy Zeme/Earth Markets - medzinárodná sieť "neobyčajných trhov", na ktorých sa stretávajú malovýrobcovia a farmári s konzumentami; 1000 záhrad v Afrike - tento projekt bol veľkou výzvou roku 2011 a cieľom bolo vytvoriť záhrady v školách, dedinách a na perifériách afrických miest) sú zamerané na podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktoré rešpektuje životné prostredie; kultúrnu identitu miestnych komunít a chráni potravinovú biodiverzitu.

UNIVERZITA GASTRONOMICKÝCH VIED (Pollenzo/Taliansko)

 Slow Food v spolupráci s talianskymi regiónmi Piemont a Emilia Romagna otvorilo v roku 2004 brány neštátnej, ale talianskym štátom oficiálne uznanej, Univerzity gastronomických vied. Na univerzite sa každoročne stretávajú a vyučujú tí najlepší medzinárodní špecialisti z oblasti gastronómie a medzi študentami sú zastúpené krajiny celého sveta. Študenti majú možnosť zapojiť sa do magisterského študíjneho programi alebo sa zúčastňovať konferencií, seminárov, prednášok, prípadne absolvovať krátkodobé kurzy zamerané na cieľovú skupinu z oblasti gastronómie. 

Na palube Archy Chutí je momentálne 2164 vzácnych regionálnych potravín, úžitkových zvierat a  kultúrnych rastlín, ktoré projekt chráni pred zabudnutím. Slow Food a Nadácia na ochranu biodiverzity však plánujú skatalogizovaťaž 10.000 pasažierov pre Archu Chutí.  Aj nás na Slovensku   čaká veľa práce a stojí pred nami ambiciózny cieľ: do Archy nechať nastúpiť čo najviac pasažierov a umožniť tak slovenským produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ešte ďalším generáciám. Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či  profesiu!                  

Viac informácia nájdete na podstránke Aktivity & Projekty, alebo na webstránke Nadácie na ochranu biodiverzity venovanej projektu Archy Chutí (https://www.slowfoodfoundation.com/ark). 


TRHY ZEME sú projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity a nejde pri nich iba o obyčajné trhy. Ide o medzinárodnú sieť trhov, producentov a roľníkov fungujúcich v súľade s filozofiou hnutia Slow Food. Trhy sú prevádzkované komunitou, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty a pravidlá. Jedlo a vína dobrej chuti, ekologicky čisté a spravodlivé vo vzťahu k spoločnosti. Na "Trhoch Zeme" môžu byť predávané len lokálne sezónne produkty tým, kto ich sám vyrába. V rámci trhov je vytváraný priestor pre najmenších, pre vzdelávanie chutí a pre podujatia. Ceny sú férové pre toho kto predáva, aj pre toho kto kupuje. Najbližšie k nám je Trh Zeme v Parndorfe, v susednom Burgenlande. 

Je ďalším projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity a jeho cieľom je realizovať 10.000 dobrých, čistých a férových záhrad v školách a v afrických dedinách, prostredníctvom ktorých bude komunitám garantované čerstvé a zdravé jedlo. Okrem toho sa sformuje sieť zodpovedných lídrov, vedomých si hodnôt vlastnej, africkej, zeme a kultúry, protagonistov premeny a budúcnosti afrického kontinentu. 

Prezídia Slow Food sú projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity, ktorý naväzuje na projekt Archy Chutí. "Prezídiá" podporujú malé manufaktúrne tradičné produkcie, ktorým hrozí vymiznutie, zhodnocujú územia, zachraňujú staré remeslá a výrobné techniky, zachraňujú pred vyhynutím autochtónne plemená, rastlinné a ovocné odrody. Moementálne je aktívnych, v rámci sveta, viac ako 400 prezídií, ktoré zapájajú do projektu viac ako 10.000 producentov.

© 2012 - 2017 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode