TRH ZEME - EARTH MARKET - MARKT DER ERDE - MERCATO DELLA TERRA

V spolupráci so Schaubmarovým mlynom začíname budovať "náš TRH" a veríme, že kvalitou remeselných výrobkov, lokálnej gastronómie a zážitkovej formy vzdelávania presvedčíme medzinárodný Slow Food a čoskoro sa nám podarí získať štatút Slow Food Trhu Zeme. Trh Zeme (Earth Market) je medzinárodným projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity. Ide o medzinárodnú sieť trhov, prevádzkovaným komunitou, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty a pravidlá. Jedlo a vína dobrej chutí, ekologicky čisté a spravodlivé vo vzťahu k spoločnosti. Na týchto trhoch sa predávajú sezónne lokálne/regionálne produkty tými, ktorí ich sami vyrábajú. Ceny sú férové pre toho, kto predáva, aj pre toho, kto kupuje.

Najbližšie Slow Food trhy so štatútom Markt der Erdete môžete navštíviť v susednom rakúskom regióne Burgenland. Obidva patria do portfólia regionálneho združenia Slow Food Burgenland (Markt der Erde PARNDORF a Markt der Erde LUTZMANNSBURG).

Je miestom, kam si prídete nakúpiť, stretnúť a spoznať nových ľudí, tráviť čas pri dobrom jedle, pití a v  príjemnej spoločnosti. Trh, ktorý sa riadi príncípami medzinárodného hnutia Slow Food spravuje komunita, zdieľajúca rovnaké hodnoty a pravidlá. 

Prostredníctvom nášho TRHu spoznáte roľníkov a remeselných výrobcom, ktorých produkty v najväčšej možnej miere spĺňajú kritéria hnutia Slow Food pre dobré, čisté a férovépotraviny. 

Základným predpokladom pri posudzovaní celého procesu je transparentnosť.

Produkty v kvalite Slow Food sú DOBRÉ – to, čo jeme a pijeme musí pozostávať zo surovín najvyššej kvality, musí chutiť a prospievať nášmu zdraviu; ČISTÉ – potraviny majú byť vyrábané v súľade s prírodou, bez toho, aby ich výroba zaťažovala  prírodné zdroje, ekosystém alebo životné prostredie a tak aby neškodili zdraviu; FÉROVÉ – dôraz sa kladie na sociálnu spravodlivosť, čo znamená primerané finančné ohodnotenie a férové podmienky pre všetkých – od výroby, cez obchod až po spotrebiteľa.

Kvalita potravín v zmysle Slow Food predstavuje trvalú udržateľnosť, ktorá je náročnejšia ako „Eko“ či „Bio“, keďže Slow Food vyžaduje, aby sa dôsledne prihliadalo na to, aby mali aj nasledujúce generácie dosah na zdravé. chutné a kvalitné potraviny. Čo sa týka pravidiel, ktoré musia spĺňať produkty v kvalite Slow Food (pravidlá vychádzajú z medzinárodných štandardov) nasledovné:

vyrobené remeselným spôsobom a vychádzajúc z tradícii, vyrobené rešpektujúc životné prostredie, vyrobené bez GMO, dôležité je, aby sa nepoužívali prídavné látky (konzervačné látky, kyseliny, regulátory kyslosti, emulgátory, stužovadlá, zvýrazňovače chutí a arómy, modifikované škroby, stabilizátory, zahusťovadlá, syntetické arómy, glutamán atď) a aby sa pri výrobe čo najviac rešpektovali prirodzené procesy; pri syroch sa Slow Food stavia za tie, ktoré sú vyrobené zo surového mlieka a rovnako ako pri ostatných potravinách nie sú tolerované umelé prídavné látky predlžujúce trvanlivosť, arómy či antibiotiká. 

Pri vínach je to o ich duši a príbehu, rešpekte k životnému prostrediu a k identite územia. Víno musí pochádzať od vinárov, ktorí vykonávajú prácu vo vinohrade, v pivnici a víno predávajú priamo z pivnice (tým sa myslí, že sa aj sami venujú predaju svojich vín); pri pestovaní sa uprednostňujú princípy trvalo udržateľného pôdohospodárstva, hektárový výnos neprekračuje 75 hl/ha (tento údaj uvádzajú vo svojich pravidlách Nemci, Taliani) a vo vinohradoch sa pestuje viac ako 75% tradičných, regionálnych odrôd; vína sú vyrobené minimálne zo 75% vlastného hrozna. Vo vinohrade sa nepoužívajú herbicídy, syntetické insekticídy, neaplikujú sa syntetické hnojivá. Hrozno sa zberá ručne. Pri práci v pivnici sa uprednostňujú postupy spočívajúce na minimalizácii zásahov do výroby vína. Prioritou práce v pivnici je ochrana životného prostredia, minimalizovanie spotreby energie a tvorby odpadov.  Pri výrobe vína sa nepoužívajú selektované kvasinky a cudzorodé produkty. Uprednostňuje sa fermentácia a zrenie v drevených, keramických, sklenených či v betónových nádobách bez riadenej fermentácie. Vinári, ktorých vína sú odporúčané konvíviom Slow Food Pressburg by mali spĺňať prevažnú väčšinu stanovených pravidiel.

Hospodárenie na pôde, v zmysle filozofie Slow Food, je bez GMO a vylučuje syntetické hnojivá a pesticídy! Pri ovocí, zelenine a obilninách je dôležité trvalo udržateľné obrábanie pôdy, zber v zrelosti jednotlivých plodov, ale aj rôznorodosť plodín, ich regionálna identita a chuťový potenciál. 

Chov hospodárskych zvierat v súľade s filozofiou Slow Food predstavuje úctu a rešpekt pred všetkým živým. Na farmách žije len toľko hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a hydiny, koľko dovoľuje samotný priestor. Zvierata majú voľný výbeh a v maštaliach majú čerstvý vzduch, svetlo a dostatok priestoru. Chovatelia nesiahajú po hormónoch a výkon-podporných antibiotikách. Aby neboli potrebné transporty zvierat, Slow Food podporuje pojazdné bitúnky.

KVALITA POTREBUJE ČAS!

Najbližšie sa vidíme na Schaubmarovom Mlyne v sobotu, 28. septembra 2019 na Jesennom Našom TRHu a v sobotu, 7. decembra 2019 na Vianočnom Našom TRHu. 

Za krásne fotografie ďakujeme Martine Mlčúchovej!

© 2012 - 2019 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode