Staňte sa členom Slow Food a ...

  • pripojíte sa k ľuďom podobného zmýšľania (od mexických "campesinos" po francúzskych šéfkuchárov, od mongolských pastierov po univerzitných profesorov v univerzite v Berkeley, od vietnamských rybárov po talianskych vinárov ... všetci spoločne smerujú k jednému cieľu),
  • podporíte filozofiu Slow Food v praxi (spomalíte nezmyselný zhon a využijete všetky zmysly k tomu, aby sme sa stali partnermi "spolu-výrobcami"- zodpovednými spotrebiteľmi, ktorí sa rozhodujú pre kvalitné lokálne produkty vyrábané v harmónii s kultúrou krajiny a miesta), 
  • pripojíte sa k miestnemu konvíviu a zapojíte sa do jeho činnosti (spôsobom, akým budete chcieť- organizovaním, vzdelávaním, zdieľaním nápadov, získavaním nových vedomostí, ochranou a vychutnávaním kulinárskeho dedičstva a napomáhaním k zdravšej spoločnosti, krajine i miestu, v ktorom žijete), 
  • získate veľa podnetov k premýšľaniu (napojíte sa na celosvetovú sieť Slow Food vďaka elektronickým a tlačeným publikáciám - mesačníkom Slow Food a Terra Madre, výročnému prehľadu o aktivitách hnutia vo svete Slow Food Almanach a Slow Food Companion, súhrnu kompletných informácií o miestnych, regionálnych a medzinárodných podujatiach).

Člen Slow Food získava   

osobnú členskú kartu platnú na predplatené obdobie (1 - 2 roky podľa vlastnej voľby), ktorá mu je zasielaná priamo na jeho adresu,  Slow Food Companion - súhrný informačný balíček o hnutí Slow Food (len pri prvom prihlásení sa za člena), výročný Slow Food Almanach (posielaný už len v elktronickej forme), mesačný elektronický Newsletter, možnosť zúčastňovať sa aktivít medzinárodnej organizácie Slow Food v rámci celého sveta, zľavu na knižné publikácie, produkty a služby ponúkané v rámci aktivít Slow Food.

Jedným zo spôsobov je on-line registrácia priamo na stránkach Slow Food International (TU) úhradou členského príspevku kartou, prípadne bankovým prevodom priamo na účet Slow Food International s tým, že ako budúca súčasť nášho konvívia Slow Food Pressburg vyznačíte túto skutočnosť priamo vo formulári. 

Ak chcete členské uhrádzať bankovým prevodom na bankový účet Slow Food Pressburg je potrebné, aby ste vyplnili prihlášku za člena a podpísanú ju poslali mailom, prípadne poštou na našu adresu. Prihlášku, ktorá obsahuje výšku bežných členských príspevkov, mimo zvýhodnené členské, ktoré je momentálne možné využiť zaplatením priamo na stránkach Slow Food International, si stiahnete tu:

 

© 2012 - 2017 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode