Staňte sa členom Slow Food a ...

  • pripojíte sa k ľuďom podobného zmýšľania (od mexických "campesinos" po francúzskych šéfkuchárov, od mongolských pastierov po univerzitných profesorov v univerzite v Berkeley, od vietnamských rybárov po talianskych vinárov ... všetci spoločne smerujú k jednému cieľu),
  • podporíte filozofiu Slow Food v praxi (spomalíte nezmyselný zhon a využijete všetky zmysly k tomu, aby sme sa stali partnermi "spolu-výrobcami"- zodpovednými spotrebiteľmi, ktorí sa rozhodujú pre kvalitné lokálne produkty vyrábané v harmónii s kultúrou krajiny a miesta), 
  • pripojíte sa k miestnemu konvíviu a zapojíte sa do jeho činnosti (spôsobom, akým budete chcieť- organizovaním, vzdelávaním, zdieľaním nápadov, získavaním nových vedomostí, ochranou a vychutnávaním kulinárskeho dedičstva a napomáhaním k zdravšej spoločnosti, krajine i miestu, v ktorom žijete), 
  • získate veľa podnetov k premýšľaniu (napojíte sa na celosvetovú sieť Slow Food vďaka elektronickým a tlačeným publikáciám - mesačníkom Slow Food a Terra Madre, výročnému prehľadu o aktivitách hnutia vo svete Slow Food Almanach a Slow Food Companion, súhrnu kompletných informácií o miestnych, regionálnych a medzinárodných podujatiach).

Člen Slow Food získava   

osobnú členskú kartu platnú na predplatené obdobie (1 - 2 roky podľa vlastnej voľby), ktorá mu je zasielaná priamo na jeho adresu,  Slow Food Companion - súhrný informačný balíček o hnutí Slow Food (len pri prvom prihlásení sa za člena), výročný Slow Food Almanach (posielaný už len v elktronickej forme), mesačný elektronický Newsletter, možnosť zúčastňovať sa aktivít medzinárodnej organizácie Slow Food v rámci celého sveta, zľavu na knižné publikácie, produkty a služby ponúkané v rámci aktivít Slow Food.

Jedným zo spôsobov je on-line registrácia priamo na stránkach Slow Food International (TU) úhradou členského príspevku kartou, prípadne bankovým prevodom priamo na účet Slow Food International s tým, že ako budúca súčasť nášho konvívia Slow Food Pressburg vyznačíte túto skutočnosť priamo vo formulári. 

© 2012 - 2017 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode