Archa Chutí

Zrod Archy Chutí sa spája s prvým turínskym Salone del Gusto, ktorý sa konal v roku 1996. O rok neskôr bol naformulovaný Manifest Archy Chutí, ktorý zadefinoval ciele projektu. V roku 1999 bola zostavená Vedecká komisia talianskej Archy Chutí, ktorá identifikovala jednotlivé kategórie produktov a špecifikovala výberové kritériá. Práca Talianskej Archy Chutí sa ukázala ako veľmi plodná: v mnohých ďalších krajinách sveta vznikli komisie, ktoré začali pracovať a katalogizovať produkty. Prvými, ktorí pridali ruky k dielu boli Američania a Nemci, neskôr ich nasledovali Švajčiari, Holanďania a Francúzi.

26. októbra 2002, na Salone del Gusto, sa spojili skúsenosti z celého sveta a bola zostavená Medzinárodná komisia Archy Chutí. Medzinárodná komisia integrovala výberové kritéria spôsobom, aby sa stali pracovnými nástrojmi, prispôsobenými medzinárodným súvislostiam a zosieťovala skúsenosti z celého sveta. V krajinách, v ktorých neexistujú komisie, prípadne ani členská základňa Slow Food, vyberá produkty do Archy Chutí priamo medzinárodná komisia. 

Na palube Archy Chutí  je momentálne evidovaných 2164 pasažierov, ktoré projekt chráni pred zabudnutím. Slow Food a Nadácia na ochranu biodiverzity však plánujú skatalogizovať až 10000 nových pasažierov pre Archu Chutí. 

Aj nás na Slovensku čaká veľa práce a stojí pred nami ambiciózny cieľ: do Archy nechať nastúpiť čo najviac pasažierov a umožniť tak slovenským produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ešte ďalším generáciám. Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či profesiu!

KRITÉRIÁ PRE OZNAČOVANIE

Tisíckam produktov potravinového charakteru, tradičných syrov, kultúrnych rastlín či úžitkových zvierat našej planéty hrozí vymiznutie a s tým aj zabudnutie ako ich dopestovať či vyrobiť remeselným spôsobom. Slow Food projekt Archa chutí je online katalóg na zachovanie biodiverzity, ktorý chráni takéto potraviny, hospodárske zvieratá a kultúrne rastliny v rámci celého sveta pred ich zabudnutím. Cieľom tohto projektu je ich katalogizovať a umožniť tak produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ďalším generáciám. Medzi pasažierov Slow Food Archy Chutí môžu byť zaradené produkty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • sú to miestne produkty potravinového charakteru (pôvodné druhy úžitkových rastlín a plemenien hospodárskych zvierat), pôvodné divorastúce rastliny (len ak ich technika zberu alebo ich ďalšieho spracovania výchádza z tradičnej metódy).
  • pasažier vykazuje výnimočné organolektické kvality; ich zárukou je využivanie tradičných miestnych metód a remeselná výroba.
  • pasažier tvorí súčasť regionálneho, prípadne národného kultúrneho dedičstva a má jednoznačnú identitu, je preto neodmysliteľnou súčasťou prostredia z ktorého pochádza.
  • pasažier musí byť vyrábaný v limitovaných množstvách.
  • existencia pasažiera musí byť preukázateľne ohrozená.

Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či profesiu! Pomôžte nám odporučiť produkt aj Vy!

    

Brožúra v anglickom jazyku 

Komplexné informácie o projekte v anglickom jazyku na jeden klik!

 

© 2012 - 2017 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode