Archa Chutí

Zrod Archy Chutí sa spája s prvým turínskym Salone del Gusto, ktorý sa konal v roku 1996. O rok neskôr bol naformulovaný Manifest Archy Chutí, ktorý zadefinoval ciele projektu. V roku 1999 bola zostavená Vedecká komisia talianskej Archy Chutí, ktorá identifikovala jednotlivé kategórie produktov a špecifikovala výberové kritériá. Práca Talianskej Archy Chutí sa ukázala ako veľmi plodná: v mnohých ďalších krajinách sveta vznikli komisie, ktoré začali pracovať a katalogizovať produkty. Prvými, ktorí pridali ruky k dielu boli Američania a Nemci, neskôr ich nasledovali Švajčiari, Holanďania a Francúzi.

26. októbra 2002, na Salone del Gusto, sa spojili skúsenosti z celého sveta a bola zostavená Medzinárodná komisia Archy Chutí. Medzinárodná komisia integrovala výberové kritéria spôsobom, aby sa stali pracovnými nástrojmi, prispôsobenými medzinárodným súvislostiam a zosieťovala skúsenosti z celého sveta. V krajinách, v ktorých neexistujú komisie, prípadne ani členská základňa Slow Food, vyberá produkty do Archy Chutí priamo medzinárodná komisia. 

Na palube Archy Chutí  je momentálne evidovaných 4710 pasažierov z celého sveta (nominovaných je viac ako 920 pasažierov), ktoré projekt chráni pred zabudnutím. Slow Food a Nadácia na ochranu biodiverzity však plánujú skatalogizovať až 10000 nových pasažierov pre Archu Chutí. 

Aj nás na Slovensku čaká veľa práce a stojí pred nami ambiciózny cieľ: do Archy nechať nastúpiť čo najviac pasažierov a umožniť tak slovenským produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ešte ďalším generáciám. Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či profesiu!

KRITÉRIÁ PRE OZNAČOVANIE

Tisíckam produktov potravinového charakteru, tradičných syrov, kultúrnych rastlín či úžitkových zvierat našej planéty hrozí vymiznutie a s tým aj zabudnutie ako ich dopestovať či vyrobiť remeselným spôsobom. Slow Food projekt Archa chutí je online katalóg na zachovanie biodiverzity, ktorý chráni takéto potraviny, hospodárske zvieratá a kultúrne rastliny v rámci celého sveta pred ich zabudnutím. Cieľom tohto projektu je ich katalogizovať a umožniť tak produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ďalším generáciám. Medzi pasažierov Slow Food Archy Chutí môžu byť zaradené produkty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • sú to miestne produkty potravinového charakteru (pôvodné druhy úžitkových rastlín a plemenien hospodárskych zvierat), pôvodné divorastúce rastliny (len ak ich technika zberu alebo ich ďalšieho spracovania výchádza z tradičnej metódy).
  • pasažier vykazuje výnimočné organolektické kvality; ich zárukou je využivanie tradičných miestnych metód a remeselná výroba.
  • pasažier tvorí súčasť regionálneho, prípadne národného kultúrneho dedičstva a má jednoznačnú identitu, je preto neodmysliteľnou súčasťou prostredia z ktorého pochádza.
  • pasažier musí byť vyrábaný v limitovaných množstvách.
  • existencia pasažiera musí byť preukázateľne ohrozená.

Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či profesiu! Pomôžte nám odporučiť produkt aj Vy!

    

Brožúra v anglickom jazyku 

Komplexné informácie o projekte v anglickom jazyku na jeden klik!

 

© 2012 - 2019 Slow Food Pressburg o.z. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode